Specialties

I.A.D.S. Specialty Medical Trained

De Medical Trained Cursus is bedoeld om je een zodanige kennis bij te brengen, zodat bij een ongeval eerste hulp kan worden geboden totdat professionele hulp ter plaatse is. Na deze opleiding zal je over voldoende kennis beschikken om in het geval van een hartstilstand of een ongeval, op vakkundige wijze eerste hulp te kunnen verlenen.

Tijdens deze cursus zal onder andere uitgebreid aandacht worden besteed aan kennis van de volgende onderwerpen:

  • Kennis van het menselijke lichaam
  • Eerste onderzoek
  • EHBO en uitwendige hartreanimatie
  • Breuken en kneuzingen
  • Tweede onderzoek en transporttechnieken
  • Vergiftigingen, onderkoeling en oververhitting
  • Beroerte, diabetes en epilepsie
  • Verbandmiddelen, zuurstof en zuurstofapparatuur.

Deze IADS-specialty bestaat uit :
Minimaal 5 lesuren, theorie- en praktijkmodules en wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen.

Kosten voor leden VWV: € 85,– inclusief pasje IADS.