Als 1* Open Water duiker word je opgeleid om zelfstandig met minimaal een gelijk gebrevetteerde duiker, duiken te kunnen maken tot een diepte van 20 meter. Je leert de grondbeginselen van de onderwaterwereld en je leert veilig om te gaan met je duikuitrusting.

Vereisten vooraf:

 • Lid zijn van de vereniging V.W.V.
 • Goede zwemmer en in het bezit van een zwemdiploma of aantoonbare zwemvaardigheid
 • Minimum leeftijd 16 jaar
 • Geldig medische verklaring (Fit to Dive)
 • Ondertekende vrijwaring van aansprakelijkheid (bij minderjarigen ondertekend door ouders of voogd)
 • De kosten voor de opleiding zijn voldaan. De kosten voor deze opleiding bedragen €225,00. Dit is inclusief:
  • huur duikmaterialen tijdens de opleiding (exclusief duikpak, masker, snorkel, lood en vinnen)
  • reanimatiecursus

Tijdens deze opleiding worden onder andere de volgende onderwerpen behandeld:

 • Algemene kennis over snorkel-/duikuitrusting
 • Het ademen onder water
 • Grondbeginselen van de onderwaterwereld en de duikomgeving
 • Effecten van drukverschillen (ontstaan door het afdalen en opstijgen)
 • De grondbeginselen van de duikplanner
 • Diverse oefeningen (skills) voor het aanleren van vaardigheden om voorkomende situatie het hoofd te kunnen bieden.

Bevoegdheden:

 • De maximale diepte voor een I.A.D.S. 1* Open Water Duiker is 20 meter, zowel tijdens de opleiding als ook na het behalen van je brevet
 • Een I.A.D.S. 1* Open Water Duiker mag samen duiken met een andere gebrevetteerde 1* Open Water duiker, indien 1 van beide een meerderjarige duiker is.

Opmerkingen:

 • Na het geslaagd afronden van alle modules voor het brevet en aftekening door de instructeur wordt een brevet uitgereikt. Met je I.A.D.S.-brevet kun je over de hele wereld terecht om de onderwaterwereld beter te leren kennen
 • De vereniging is aangesloten bij de I.A.D.S. Deze factureert een jaarlijkse contributie (inclusief verzekeringen en BTW) rechtstreeks aan al haar afzonderlijke leden (dit gaat dus buiten de vereniging om)
 • Aangezien V.W.V. een duikvereniging is en geen duikschool moet men lid worden van de vereniging voor aanvang van de opleiding. Men kan dan ook vanaf het begin deelnemen aan alle verenigingsactiviteiten en gebruik maken van materialen van de vereniging (o.a. compressor)

De opleiding bestaat uit een theorie en een praktijk gedeelte. Beiden worden gegeven op vrijdagavond in het zwembad “De Wedert” te Valkenswaard.