Voor aanvang van de eerste les in het zwembad, dient er aan de volgende voorwaarden te zijn voldaan:

 1. Men dient in het bezit te zijn van een medische verklaring dat je medisch fit bent om te duiken.
 2. Men dient in het bezit te zijn van een basisuitrusting, te weten:
 • Duikmasker
 • Snorkel
 • Zwembadvinnen
 • Loodgordel met ca. 5% van het lichaamsgewicht aan lood (~4 kg)

Het cursusgeld en/of de contributie dient bij de penningmeester te zijn voldaan en het inschrijfformulier dient ondertekend te zijn ingeleverd bij penningmeester of secretariaat.

Kosten voor de 1* Open Water cursus bedragen € 225,- . Je hebt hierbij dan recht op:

 • Cursus 1* Open Water inclusief cursusboek (of toegang tot eLearning)
 • Logboek
 • Gebruik clubmaterialen (exclusief duikpak en buitenvinnen met duiklaarsjes) tot het behalen van het 1* certificaat
 • Duikbrevet met gradatie (indien de cursus met goed gevolg is afgelegd)

Lidmaatschap (incl. duikverzekering) eerste jaar IADS niet inbegrepen (€ 44,95).

Borg voor de te lenen duikuitrusting van de vereniging (€ 50,-) niet inbegrepen.

Lidmaatschap VWV € 120,- per jaar (of € 30,- per kwartaal).

De contributie en/of opleidingskosten kunnen worden voldaan bij de penningmeester. Dit kan door overmaking op bankrekeningnr. NL89RABO 0115578803 ten name van V.W.V. en onder vermelding van contributie en/of opleiding.

Verder willen we uitdrukkelijk vermelden dat ervaringen in het verleden ertoe hebben geleid dat wij nimmer van bovenstaande voorwaarden afwijken. Het is in je eigen belang al deze zaken voor aanvang van de cursus te hebben geregeld. Wij maken je er op attent dat onze vereniging zonder winstbejag werkt en dat wij dit ook zo willen houden. Vandaar dat genoemde voorwaarden noodzakelijk zijn.

Verder geschiedt het duiken altijd op eigen risico.

  ManVrouw

  Met het verzenden van het inschrijfformulier gaat u akkoord met de bovenstaande informatie.