In deze opleiding leert je hoe om te gaan met duikongevallen. Zowel het ophalen of zoeken van een slachtoffer wordt geleerd, als ook hoe om te gaan met een duikslachtoffer.

Vereisten vooraf:

 • Lid zijn van de vereniging V.W.V.
 • Minimaal 20 gelogde duiken (na het behalen van het 2* Open Water brevet).
 • In het bezit zijn van een 2* Advanced Diver brevet.
 • In het bezit zijn van het “I.A.D.S. Medical Trained” brevet (of gelijkwaardig).
 • In het bezit zijn van het “Oxygen provider “ brevet.
 • Minimum leeftijd 16 jaar.
 • Geldig medische verklaring (Fit to Dive).
 • De kosten voor de opleiding zijn voldaan. De kosten voor deze opleiding bedragen €85,00.

Tijdens deze opleiding worden onder andere de volgende onderwerpen behandeld:

 • Transporteren (en het verwijderen van de duikuitrusting) van een slachtoffer “in paniek”.
 • Het beademen van een bewusteloze niet ademende duiker, transport en het verwijderen van de duikuitrusting.
 • Het opstijgen met een bewusteloze niet ademende duiker, transport, het verwijderen van de duikuitrusting en de duiker uit het water halen zonder hulp.
 • Het opsporen van een vermiste duiker, de duiker met hulp uit het water halen in een boot of op de kant en het tweede onderzoek uitvoeren met behulp van de neurologische tabel.
 • Het opstijgen met een bewusteloze duiker op het stabilizing jacket van het slachtoffer en van de redder, tweede onderzoek en het toedienen van zuurstof.

Bevoegdheden:

 • De maximale diepte voor een 3* Rescue Diver is 32 meter, zowel tijdens de opleiding als ook na het behalen van je brevet.
 • Een  3* Rescue Diver mag alleen samen duiken met een gebrevetteerde duiker die minimaal in het bezit is van een 1* Open Water duiker brevet.

Opmerkingen:

 • Na het geslaagd afronden van alle modules voor het brevet en aftekening door de instructeur wordt een brevet uitgereikt.
 • Binnen V.W.V. is bepaald dat een minderjarige 3* Rescue Diver alleen samen mag duiken met een meerderjarige gebrevetteerde duiker die minimaal in het bezit is van een 2* Advanced Diver brevet.
 • De opleiding bestaat uit een theorie en een praktijk gedeelte. Beiden worden gegeven op vrijdagavond in het zwembadDe Wedert te Valkenswaard.