Misschien ben je na het lezen van de informatie op deze website (nog meer) geïnteresseerd geraakt in de onderwatersport en onze vereniging. Indien je overweegt lid te worden, kun je het inschrijfformulier invullen en op de verzendknop klikken. Aanname van nieuwe leden vindt in principe het gehele jaar door plaats. Opleidingen starten doorgaans in januari. Het lidmaatschap wordt voor minimaal 1 jaar aangegaan. De opzegtermijn is 2 maanden.

Contributie

De contributie voor het lidmaatschap van V.W.V. bedraagt €120,- per jaar. De contributie is altijd vooraf verschuldigd en kan per kwartaal, halfjaar of ineens per jaar betaald worden. Omdat we bij de bank voor iedere boeking bankkosten moeten betalen geniet het laatste de voorkeur. De opleidingskosten vermeld op onze site, gelden enkel voor leden van V.W.V. die minimaal 1 jaar lid blijven.

Contributie kan worden overgemaakt naar onze Rabobank rekening NL89RABO0115578803 t.n.v. Valkenswaardse Watersport Vereniging te Valkenswaard.

Contact

Tijdens het eerste contact met de vereniging worden de volgende zaken besproken:

  • De verplichte medische duikkeuring
    Kosten variëren per arts, eenmaal per drie jaar tot je leeftijd van 40 jaar. Jaarlijks vanaf 40 jaar (mits geen klachten). In overleg met keuringsarts.
  • De start van het trainingsseizoen
  • Het kennismakingsgesprek met de instructeurs en het bestuur

We maken graag kennis met jou

Indien je de zwemkunst machtig bent en bereid bent om je de teamgeest van onze vereniging eigen te maken, ben je van harte welkom om bij V.W.V. de eerste- of volgende – schreden te zetten op het pad van de onderwatersport!

Training bijwonen

V.W.V. traint iedere vrijdag in zwembad ‘De Wedert’ te Valkenswaard van 22:15 tot 23:00 uur. Als je interesse hebt om eens een training bij te wonen kan je contact met ons opnemen.